Over ons

Kerkkoor Hoornaar is een gemengd koor dat vooral kerkmuziek zingt. We hebben ongeveer 35 leden.

De laatste jaren zingen wij vooral Evensongs. Dat zijn korte gezongen diensten volgens de Anglicaans traditie. Maar ook grotere werken als de Crucifixion behoren tot ons repertoire.

Daarnaast verlenen we meerdere malen per jaar  medewerking aan kerkdiensten. Ook zingen we eens per jaar in het Gasthuis in Gorinchem.

We repeteren op donderdagavond van 20.00-21.30 in ´de Kerkbuurt´ te Hoornaar, tegenover de kerk. Het eerste deel van de repetitie, ongeveer tien minuten, wordt besteed aan stemvorming.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Het is ook mogelijk om op projectbasis met ons mee te zingen, bijvoorbeeld met een Evensong.

Het lidmaatschap bedraagt €15,00 per maand. Zingt u alleen een project mee, dan betaalt u alleen over de maanden die u meezingt. Als u zich wilt aanmelden kunt u het best contact opnemen met de secretaris, mw. G. Klink – van Reenen.
E-mail: info@kerkkoorhoornaar.nl