Contact

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij de secretaris van ons koor, mw. G. Klink-van Reenen. Tel. 0183-581321.

Mailen kan ook: info@kerkkoorhoornaar.nl