Bestuur

Gedeeld voorzitterschap en secretariaat:

Mw. G. Klink-van Reenen
tel: 0183 581321
e-mail: info@kerkkoorhoornaar.nl

Mw. J. Kraaijveld-van Driel

Mw. J. Versluis

Penningmeester:

Dhr. G.G.J. Vis

Algemeen adjunct:

Mw. A. de Jong-Woltman