Geschiedenis

Het Kerkkoor van Hoornaar is op 4 november 1943 opgericht op initiatief van de toenmalige predikant van Hoornaar  Ds.G.Samsom. Dit naar aanleiding van het feit dat het reeds aanwezige gemengde koor Soli Deo Gloria zich niet wilde laten registreren in de zgn. Kultuurkamer wat door de bezettende macht in 1942 was verordend. Het koor had zichzelf om die reden opgeheven.Daar Ds.Samsom het toch nuttig en nodig vond om in die donkere oorlogsjaren een koor in zijn gemeente te hebben, stelde hij de toenmalige kerkenraad voor om een kerkkoor op te richten, dat onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur zou staan! Dit zou nl. niet onder de verplichte inschrijving vallen. Ds. Samsom werd zelf de eerste voorzitter.

Het net opgerichte koor in 1943

Als eerste nam de toenmalige kerkorganist van de eigen gemeente de leiding van het koor op zich, t.w. Frans Slob. In 1949 werd hij opgevolgd door de autodidact dirigent Aart Schakel uit het toenmalige Peursum. Het koor had gemiddeld 30 leden. Er werd via het eenvoudige lied medewerking verleend aan de eigen kerkdiensten. De jaarlijkse herdenking van de Hervorming op 31 oktober was een vaststaand gegeven. Ook werd ieder jaar het koor op haar “kunnen” getest op het concours dat door de Koninklijke Christelijke Zangersbond werd georganiseerd. Het koor stond steevast in de afdeling “Uitmuntendheid”.

In de jaarvergadering van januari 1972 legde de heer Schakel het dirigeerstokje neer en per 1 februari datzelfde jaar werd de heer Jan Bonefaas als dirigent binnengehaald. Het koor groeide aanzienlijk qua ledental. Rond de 55 leden werden geteld toen ook Hoogbloklandse zangers en zangeressen zich aansloten. De naam veranderde in Hervormd Kerkkoor Hoornaar/Hoogblokland.

Door de contacten, die dirigent/organist Bonefaas had in de omroep- en t.v.-wereld werden radio- en t.v.-opnames gemaakt in locaties als de Laurenskerk in Rotterdam, de Domkerk van Dordrecht, de Nieuwe kerk in Delft, de Stevenskerk in Nijmegen en de St. Jan in Gouda. In deze laatste werd jarenlang op 2e Kerstdag een kerstzangdienst verzorgd door het koor met medewerking van o.a. dichteres Nel Benschop.

Daar de heer Bonefaas nog meerdere koren had, werden uiteindelijk de Verenigde Koren een begrip binnen zingend Nederland (het latere Maartenskoor). In die hoedanigheid zijn 5 langspeelplaten en 3 cd’s gemaakt, welke met eigen werk van de dirigent waren vol gezongen. Een langspeelplaat met Reviusliederen vond gretig aftrek.

Tijdens de concerten stond de echtgenote van de heer Bonefaas, t.w. Poula de Gier als dirigente voor het koor en begeleidde de heer Bonefaas op het orgel! Een volledig op elkaar afgestemd koppel!

Daar de dirigent ook contacten had in Amerika kwam Priscilla Bosch meerdere concerten opluisteren. Ook de beroemde alt Joke de Vin en de pianist Hans Bruin werden zo langzamerhand vaste medewerkers tijdens de concerten.

Er was inmiddels ook een jeugdkoor onder de “vleugels” van het grote koor ontstaan: Rejoice, hetwelk ook zeer verdienstelijk en zuiver zong en tevens een prachtige cd maakte.

Er werden concertreizen gemaakt naar Engeland (Guilford en West Wickham), Polen (Poznan) en Oostenrijk (Wenen). Het koor was qua klankkleur totaal veranderd en zong naast Cantates, gedeelten uit Oratoria en Engelse kerkmuziek en de door de heer Bonefaas gecomponeerde muziek, zoals: de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes, een Te Deum, de Missa Solemnis “Jezus Dominus”, een Carolsymphonie en vele Psalmimpressies. In 1991 gaf zelfs het Canadese koor “Gloria Dei Chorale” uit New Westminster B.C. tezamen met het Kerkkoor een concert in de Hoornaarse kerk.

Het koor in 1993, links Jan Bonefaas en Poula de GIer

Het koor in 1993, links Jan Bonefaas en Poula de Gier

In het voorjaar van 1999 gaf dhr.Bonefaas aan per 1 juni te willen stoppen. Na een groots afscheidsconcert kwam een einde aan 27 jaren van een uiterst prettige samenwerking.

Per 1 juni 1999 werd Hans Houtman als jong dirigent aan het koor verbonden. Zijn voorkeuren lagen meer bij de componisten Bach, Buxtehude,Telemann en Mendelssohn.

Ook zette het koor de traditie voort om jaarlijks een zangdienst te verzorgen in het Nieuwe Gasthuis in Gorinchem.

Sedert verscheidene jaren worden ook Evensongs verzorgd op de late zaterdagmiddag in de kerk van Hoornaar. Deze volledig gezongen liturgie wordt afgewisseld met Schriftlezing naar de Engelse traditie. Deze korte diensten van ongeveer 45 minuten zijn zeer gewild en trekken veel bezoekers.

Op zeer professionele wijze heeft het koor zich nog verder ontwikkeld en betrekt haar leden uit de gehele regio. Om die reden is enkele jaren geleden de naam definitief gewijzigd in Kerkkoor Hoornaar.

 Het kerkkoor in april 2013, links Hans Houtman